A A A

Rok szkolny 2007/2008

Biblioteka w 2006 roku  

 

Biblioteka Zespołu Szkół Katolickich w 2007 roku zajmowała jedynie niewielki fragment sali lekcyjnej. To już trzecia lokalizacja w ciągu dwóch lat. Poza widocznymi regałami, w głębi znajdował się nieuporządkowany zbiór książek odkupionych z likwidowanej biblioteki stoczniowej. W siatkach z przodu również znajdowały się książki oczekujące na opracowanie i włączenie do księgozbioru biblioteki ZSK.

 

Po roku prac porządkowych biblioteka wyraźnie zmieniła swoje oblicze.

 


 

A potem kolejna, czwarta już przeprowadzka.

 

 
W tym miejscu biblioteka funkcjonuje do dzisiaj.

 

 
 

 

 

Centrum multimedialne - rok 2007
 

 

 

 

Ania i literatura fantastyczna
 

 

Uczennice z aktywu bibliotecznego przy pracy