A A A

REGULAMINY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z CZYTELNI

 

 

 

1. Korzystając z czytelni teczki i kurtki należy pozostawić w wyznaczonym na to miejscu.

2. W czytelni obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

3. Korzystający wpisują się do „Zeszytu odwiedzin w czytelni”.

 

Korzystanie ze zbiorów:

1. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, zwłaszcza z księgozbioru podręcznego, czasopism, zbiorów AV.

2. Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism, do pozostałych zbiorów za pośrednictwem bibliotekarza.

 

Poszanowanie książek:

1. Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, z których korzysta.

2. Książek i czasopism nie wolno niszczyć, a zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

 

Zbiory czytelni stanowią własność Szkoły!

 

Aneks do regulaminu czytelni (okres pandemii)

  1. Do czytelni należy wchodzić w maseczkach (zasłonięte usta i nos) oraz dezynfekować dłonie.
  2. W czytelni mogą przebywać maksymalnie 3 osoby.
  3. Do czytelni nie wnosi się teczek, plecaków ani kurtek.
  4. Uczniowie zajmują miejsce wskazane przez bibliotekarza, a następnie składają zamówienie na zbiory.
  5. Uczeń otrzymuje je od bibliotekarza bezpośrednio do stolika.
  6. Odwiedzający czytelnię zostają zapisani przez bibliotekarza do „Zeszytu odwiedzin czytelni”.
  7. Po skończonej pracy udostępnione materiały czytelnik odkłada na stoliku przeznaczonym na kwarantannę.