A A A

REGULAMINY

 

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI ZESPOŁU SZKÓŁ KATOLICKICH

im. św. Jana Pawła II w Gdyni

 

Regulamin wypożyczalni

 Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły oraz osoby, które uzyskały akceptację Dyrektora Szkoły.

 1. Ze zgromadzonych w bibliotece książek można korzystać:

- wypożyczając je do domu (lektury, literatura piękna i popularnonaukowa)

- czytając, przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma

- korzystając w pracowniach przedmiotowych (komplety przekazane do dyspozycji nauczyciela, zbiory AV).

 1. Książki wolno wypożyczać jedynie na swoje nazwisko.
 2. Książki wypożycza się na okres dwóch tygodni. Za zgodą bibliotekarza wypożyczoną książkę (z wyjątkiem lektur) można prolongować na kolejny okres.
 3. Uczeń może posiadać na swoim koncie dwie książki, w tym jedną lekturę. O ilości pozostałych książek decyduje bibliotekarz. Uczniom, którzy nie oddają książek w terminie ogranicza się liczbę książek do jednego egzemplarza.
 4. Nauczyciele mają możliwość wypożyczania zbiorów na dany rok szkolny. Za zbiory wypożyczone do sal przedmiotowych odpowiadają osobiście.
 5. Dokonując zwrotów książek należy okazać egzemplarz bibliotekarzowi lub odłożyć we wskazane przez niego miejsce.
 6. Kolejne książki można wypożyczać po zwrocie uprzednio wypożyczonych.
 7. Przy wypożyczaniu należy zwracać uwagę na ewentualne uszkodzenia książek i informować o nich bibliotekarza.
 8. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.
 9. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę ma obowiązek niezwłocznego odkupienia takiej samej lub innej wskazanej przez bibliotekarza. Do momentu gdy tego nie uczyni, jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.
 10. Nie należy samemu brać książek z księgozbioru.
 11. Przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki – zgodnie z kalendarium karty obiegowej.
 12. W bibliotece nie należy spożywać posiłków.
 13. Zasady korzystania z czytelni określa odrębny regulamin.
 14. Zbiory biblioteki stanowią własność Szkoły.

 

W bibliotece obowiązuje cisza!

 

Aneks do regulaminu wypożyczalni (okres pandemii)

 1. Do biblioteki należy wchodzić w maseczkach (zasłonięte usta i nos) oraz dezynfekować dłonie.
 2. W okresie obowiązywania reżimu sanitarnego w pomieszczeniu biblioteki może przebywać jednocześnie 5 osób: 2 w wypożyczalni oraz 3 w czytelni.
 3. Do pomieszczenia biblioteki nie należy wnosić toreb ani plecaków.
 4. Książki wolno wypożyczać jedynie na swoje nazwisko. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne obowiązuje zasada niezamieniania się wypożyczonymi zbiorami.
 5. W okresie obowiązywania nauki zdalnej uczeń zwraca książki w terminie wskazanym przez szkołę.
 6. W okresie nauki zdalnej nie określa się liczby wypożyczonych zbiorów.
 7. Zwracane książki należy okazać bibliotekarzowi celem ich zwrotu z konta czytelnika, a następnie odłożyć na stolik z napisem: „Kwarantanna – dzień 1”. Zgodnie z zaleceniami Biblioteki Narodowej, książki pozostają w kwarantannie 3 doby.
 8. W okresie obowiązywania reżimu sanitarnego odwołuje się wolny dostęp do półek. Książki wydaje wyłącznie bibliotekarz.
 9. Zaleca się dokonywanie rezerwacji książek, wykorzystując w tym celu konto czytelnika (w systemie OPAC: biblioteka.katolik.info.pl – OPAC) lub drogą mailową (biblioteka_zsk@wp.pl), wpisując w tytule: REZERWACJA – Imię i nazwisko ucznia (np.: REZERWACJA – Ewa Kowalska).

 

 

Strony: 1 2 3 4 Następna »