A A A

Opis bibliograficzny


OPIS BIBLIOGRAFICZNY DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO


Należy podać:

  • Nazwisko i imię lub inicjał imienia autora dokumentu
  • Tytuł
  • Nośnik w nawiasie kwadratowym
  • Wydanie: wersję, datę aktualizacji, copyright… - o ile można ustalić
  • Dla dokumentów on-line: adres www.

 

Poprawny opis bibliograficzny wyglądać więc będzie tak:

 

Prus B., Lalka, [on-line], Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej, modyfikacja: 2003.01.01, dostępna w Internecie: http://monika.univ.gda.pl/~literat/lalka/.