A A A
  • Wnętrze naszej biblioteki
    Wnętrze naszej biblioteki
  • Kącik multimedialny
    Kącik multimedialny
  • Uczennice korzystające z księgozbioru
    Uczennice korzystające z księgozbioru

O bibliotece

Adres i kontakt:

 

Plac św. Andrzeja 2
81-168 Gdynia
tel. (+48) 58 665 42 80 w. 45
e-mail: biblioteka_zsk@wp.pl

 

Stronę redaguje: mgr Henryka Kuchta

 


 

Uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni mogą korzystać ze zbiorów biblioteki, które w księdze głównej liczą obecnie ponad 11 tys. woluminów. 

 

Księgozbiór zawiera lektury szkolne, literaturę piękną, wydawnictwa informacyjne, opracowania metodyczne dla nauczycieli, a także pozycje z różnych dziedzin wiedzy objętych programem nauczania. Najbogatszy zbiór, poza lekturami i literaturą piękną, dotyczy religii, historii i historii literatury oraz tematyki morskiej. Uczniowie mogą wypożyczać również podręczniki szkolne. W ramach dotacji celowej MEN uczniowie szkoły podstawowej otrzymują podręczniki.

 

Biblioteka dysponuje systematycznie poszerzanym księgozbiorem podręcznym, w którym gromadzone są słowniki i encyklopedie, leksykony, a także wydawnictwa albumowe, poradniki i atlasy. Ponadto, w zbiorach znajdują się materiały audiowizualne i multimedialne, dostępne są również książki czytane. W zasobach biblioteki znajdują się obowiązujące przepisy wewnątrzszkolne.

 

Od roku szkolnego 2007/2008 biblioteka zajmuje osobne pomieszczenie, w którym mieści się także niewielka czytelnia oraz centrum multimedialne, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Od maja 2010 roku dysponujemy programem MOL OPTIVUM, a od 1 września 2016 roku MOL NET+. Baza SQL zawiera 99,99 % tytułów zgromadzonych w bibliotece. Dzięki nowoczesnemu oprogramowaniu uczniowie mogą przeglądać katalog "na zewnątrz", rezerwować zbiory, śledzić własne konto wypożyczeń oraz informacje o pozycjach zarezerwowanych (termin odbioru), wypożyczonych (możliwość prolongaty) i przetrzymywanych.