A A A

AKTYW BIBLIOTECZNY

Rok szkolny 2023/2024

Klasa 6a:

 • Zuzanna A.
 • Julia J.

Rok szkolny 2022/2023

Klasa 5a:

 • Zuzanna A.
 • Julia J.

 

Rok szkolny 2019/2020

 

Klasa 8a:

 • Helena L.
 • Antonina O.

Klasa 6a:

 • Monika A.
 • Nadia P.

Rok szkolny 2018/2019

Klasa 7a:

 • Helena L.
 • Antonina O.
 • Agata M.

Klasa 5a:

 • Monika A.
 • Nadia P.

 

 

Rok szkolny 2016/2017

 • Dominika S., kl. 2d GK
 • Dominika K., kl. 2d GK
 • Anna K., kl. 2e GK
 • Marta O., kl. 2e GK
 • Agnieszka G., kl. 2e GK
 • Joanna S., kl. 2a GK
 • Weronika W., kl. 2e GK

 

 • Weronika R.. kl. 3 KLO
 • Agnieszka G., 3 KLO
 • Karina W., kl. 3 KLO

 

Rok szkolny 2015/2016

 

 1. Klaudia Ł., kl. I e GK
 2. Agnieszka G., kl. I e GK
 3. Anna K., kl. I e GK
 4. Agnieszka R., kl. I e GK
 5. Weronika W., kl. I e GK
 6. Adrianna S., kl. II c GK
 7. Agnieszka T., kl. II c GK
 8. Anna B., kl. III d GK
 9. Filip G., kl. II KLO
 10. Agnieszka G., kl. II KLO
 11. Weronika R., kl. II KLO
 12. Karina W., kl. II KLO

 

Rok szkolny 2014/2015

 

 

 1. Agata M. (3c)
 2. Julia K. (3c) 
 3. Paula Ł. (3c)
 4. Dorota K. (3c)
 5. Karina W. (1ABC)
 6. Weronika R. (1ABC)
 7. Filip G. (1ABC)
 8. Adrianna S. (1c)
 9. Agnieszka T. (1c)
 10. Natalia P. (2d)
 11. Anna B. (2d)

 

 


 

 

 

Rok szkolny 2013/2014

 

 1. Marta Bałdyga (IIc)
 2. Kinga Glama (IIC)
 3. Aleksandra Memmel (IIAB)
 4. Joanna Mikuć (IIIa)
 5. Agata Milewska (IIc)
 6. Weronika Reiwer (IIIa)
 7. Monika Rompczyk (IIIa)
 8. Marzena Rozmysłowicz (IIAB)
 9. Magdalena Talar (IIIa)
 10. Karina Wojdat (IIId) 
 11. Paula Łuczkiewicz (IIc)
 12. Malwina Bartnicka (IIc)
 13. Julia Kaleta (IIc)

 


 

 

Rok szkolny 2012/2013

 • Magdalena Dias (3a)
 • Kinga Glama (1C)
 • Aleksandra Memmel (1AB)
 • Joanna Mikuć (2a)
 • Weronika Reiwer (2a)
 • Magda Rieger (1C)
 • Monika Rompczyk (2a)
 • Marzena Rozmysłowicz (1AB)
 • Izabela Solis (1C)
 • Magdalena Talar (2a)
 • Karina Wojdat (2d)
 • Agata Milewska (1c)
 • Malwina Bartnicka (1c)
 • Paula Łuczkiewicz (1c)

 

Rok szkolny 2011/2012

 • Kinga Glama (3c)
 • Michalina Malec (3c)
 • Aleksandra Memmel (3c)
 • Magda Rieger (3c)
 • Marzena Rozmysłowicz (3c)
 • Wiktoria Masewicz (2a)
 • Magdalena Dias (2a)

 


Rok szkolny 2010/2011

 • Weronika Chyła - klasa II c  
 •  Marzena Rozmysłowicz - klasa II c 
 •  Aleksandra Memmel - klasa II c 
 •  Magda Rieger - klasa II c
 •  Michalina Malec - klasa II c  
 •  Tomasz Matuszczak - klasa III c  
 •  Karol Niewęgłowski - klasa III c
 • Miriam Kozak - klasa I Liceum 
 •  Nicole Rydz - klasa  I Liceum
 •  Mikołaj Walczak - klasa  I Liceum 
 •  Damian Kryger - klasa  I Liceum
 •  Anna Jasieńska - klasa II B Liceum  
 •  Izabela Solis - klasa II c Gimnazjum
 •  Kinga Glama - klasa II c Gimnazjum  
 •  Magdalena Cisowska - klasa II c Gimnazjum
 •  Marcin Rusiniak - klasa II c Gimnazjum