A A A

REGULAMINY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z CZYTELNI

 

 

Korzystanie z czytelni:

 

1. Korzystając z czytelni teczki i kurtki należy pozostawić w wyznaczonym na to miejscu.

2. W czytelni obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

3. Korzystający wpisują się do „Zeszytu odwiedzin w czytelni”.

 

Korzystanie ze zbiorów:

 

1. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, zwłaszcza z księgozbioru podręcznego, czasopism, zbiorów AV.

2. Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism, do pozostałych zbiorów za pośrednictwem bibliotekarza.

 

Poszanowanie książek:

 

1. Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, z których korzysta.

2. Książek i czasopism nie wolno niszczyć, a zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

 

Zbiory czytelni stanowią własność Szkoły!