A A A

REGULAMINY

 

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI ZESPOŁU SZKÓŁ KATOLICKICH

im. św. Jana Pawła II w Gdyni

 

 

1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły oraz osoby, które uzyskały akceptację Dyrektora Szkoły.

 

 

2. Ze zgromadzonych w bibliotece książek można korzystać: - wypożyczając je do domu (lektury, literatura piękna i popularnonaukowa) - czytając, przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma - korzystając w pracowniach przedmiotowych (komplety przekazane do dyspozycji nauczyciela, zbiory AV).

3. Książki wolno wypożyczać jedynie na swoje nazwisko.

4. Książki wypożycza się na okres dwóch tygodni. Za zgodą bibliotekarza wypożyczoną książkę (z wyjątkiem lektur) można prolongować na kolejny okres.

5. Uczeń może posiadać na swoim koncie dwie książki, w tym jedną lekturę. O ilości pozostałych książek decyduje bibliotekarz. Uczniom, którzy nie oddają książek w terminie ogranicza się liczbę książek do jednego egzemplarza.

6. Dokonując zwrotów książek należy podać swoje nazwisko, imię i klasę. Nie wolno pozostawiać wypożyczonych książek bez odnotowania tego w karcie czytelnika.

7. Kolejne książki można wypożyczać po zwrocie uprzednio wypożyczonych.

8. Przy wypożyczaniu należy zwracać uwagę na ewentualne uszkodzenia książek i informować o nich bibliotekarza.

9. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.

10. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę ma obowiązek niezwłocznego odkupienia takiej samej lub innej wskazanej przez bibliotekarza. Do momentu gdy tego nie uczyni, jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.

11. Nie należy samemu brać książek z księgozbioru.

12. Przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki – zgodnie z kalendarium karty obiegowej.

13. W bibliotece nie należy spożywać posiłków.

14. Zasady korzystania z czytelni określa odrębny regulamin.

15. Zbiory biblioteki stanowią własność Szkoły.

 

W bibliotece obowiązuje cisza!

 

Strony: 1 2 3 4 Następna »